comments 2

Adobe Creative Suite 5 Launch Event

มีอะไรใหม่ใน Adobe CS5 ลองเข้าไปดูกันครับ ผมมองว่านี่เป็นการปฏิวัติเลยทีเดียว มีหลายอย่างมากที่เพิ่มเข้ามา และหลายอย่างมากที่ช่วยให้เราลดเวลาในการทำงานลงไป ทั้งด้านการออกแบบ ทำเว็บ งานภาพถ่าย และงานวีดีโอ ผมคงไม่อธิบายจนหมด คลิกเข้าไปชมกันเองดีกว่าครับ

2 Comments

Leave a Reply